Error message

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in _menu_load_objects() (line 579 of /var/www/html/fce.org.ro/formular/includes/menu.inc).

Formular angajati

 
1 2 3 4 5 6 7
Intro

PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020
Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi

Obiectiv specific 3.8: Cresterea numarului de angajați care beneficiaza de noi instrumente, metode, practici etc, de management al resurselor umane si de condiții de lucru îmbunatațite în vederea adaptarii activitații la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC/domeniilor de specializare inteligenta conform SNCDI Romania profesionala - Resurse umane competitive
Titlul proiectului:Profesioniști in Turismul de Top (PRO TOP)” ID 118180 - Contract: POCU/227/3/8/118180
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Vă rugăm să completaţi acest formular cu datele referitoare la entitatea juridică (indiferent de tipul de personalitate juridică) care deţine licenţa de cazare la care sunteţi angajat(ă), cu informaţii despre dumneavoastră şi cu datele de contact ale dumneavoastră.

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
furnizate în cadrul proiectului cu titlul Profesioniști in Turismul de Top (PRO TOP), cod SMIS 118180

Fundația Convergențe Europene, în calitate de beneficiar al proiectului cu titlul Profesioniști in Turismul de Top (PROTOP), prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin intermediul Formularului de înregistrare individuală a participanților la operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020 anexat prezentei, în scopul implementării proiectului mai sus menționat, cu respectarea Regulamentului General privind Protecția Datelor (RGPD).

Pentru a putea beneficia de serviciile oferite de proiectul ID 118180, este necesară înregistrarea dvs. ca participant, prin completarea Formularului de înregistrare grup ţintă. Informaţiile înregistrate sunt prelucrate de către Fundația Convergențe Europene pentru implementarea activitatilor proiectului mai sus menţionat şi sunt comunicate către Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman, Organismul Intermediar POSDRU Sud Est, precum și către orice alt organism cu competente în controlul si recuperarea debitelor aferente fondurilor europene si/sau fondurilor publice nationale aferente acestora.

Conform Regulamentului (UE) nr.2016/679, beneficiați de: dreptul la informare; dreptul de acces; dreptul la rectificare; dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul de a vă adresa justiției. De asemenea, aveți dreptul de a solicita oricând, în scris, retragerea acordului dat prin prezentul formular, in condiţiile art 15-22 din Regulamentului General privind Protecția Datelor (RGPD) care poate fi consultat aici

Refuzul dumneavoastră de a completa, semna și retrimite formularul de mai jos, care ne autorizează să folosim datele dvs., determină imposibilitatea de a beneficia pe viitor de resursele noastre. Retragerea ulterioară a acordului nu afectează legalitatea folosirii datelor personale efectuate în baza prezentului acord înainte de retragerea acestuia. Retragerea acordului trebuie făcută în scris.

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate până la finalizarea proiectului Profesioniști in Turismul de Top (PROTOP) ID 118180, conform contractului de finanţare POCU/227/3/8/118180. Datele cu caracter personal vor fi arhivate până la finalizarea Programul Operațional Capital Uman. După această perioadă, datele dumneavoastră vor fi şterse.

Am luat la cunoștință Nota de informare privind protecția datelor personale. Consimt in mod expres si neechivoc ca datele mele cu caracter personal sa fie prelucrate, in conformitate cu legislația națională si europeană in vigoare, prin orice mijloace de către Beneficiarul Contractului de finanțare POCU/227/3/8/118180 Fundația Convergențe Europene precum si de către Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman, Organismul Intermediar pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Sud Est, precum și de către orice alt organism cu competente în controlul si recuperarea debitelor aferente fondurilor europene si/sau fondurilor publice nationale aferente acestora.